Détails du modèle de document
cesky > KOLEKCE TOP > Vertikální zahrada substrátová TOP600 > TOP600
rostlinná st?na
se substrátem
upevn?ná na fasádu
TOP600
rostlinná st?na
se substrátem
upevn?ná na fasádu
/ ?esky
 Exteriétová rostlinná st?na TOP600 je vytvo?ena
z modul? (koš?) posazených na nosi?e ukotvené ke zdi.
Moduly jsou na sob? nezávislé,
což umož?uje snadnou montáž nebo
rychlost a operativnost v p?ípad? nutné vým?ny vegetace.
Pokrytí st?ny vegetací je okamžité.
Koncept sázecích "šuplí?k?" má sv?j význam
p?i optimálním zachycování vody
a pro maximální omezení vypa?ování vody z modulu.

List of available documents / Liste des documents disponibles

Document preview / Aperçu du document
GREEN CITY - 28, rue du Pré Comtal - 63100 Clermont-Ferrand - FRANCE
Tél : +33 (0)4 73 16 25 29 - Fax : +33 (0)4 73 16 25 26 - Email : contact@greencity.fr
Copyright © 2009 Greencity