Détails du modèle de document
cesky > KOLEKCE TOP > Vertikální zahrada substrátová TOP600 > TOP650
rostlinná st?na
se substrátem
samostojná
TOP650
rostlinná st?na
se substrátem
samostojná
/ ?esky
 St?na je tvo?ena z polyetylénových modul?.
Osázené moduly se skládají do libovolné výšky
a délky st?ny na ukotvené ocelové nosi?e.

Rozm?ry modulu: 1000 x 240 x 500 mm
Váha: 6,7 kg
Objem pro substrát: 110 l
Po?et otvor? pro sadbu: 18

St?nu doporu?ujeme doplnit zavlažovací sadou.

P?edností st?ny je její materiál, jednoduchá montáž
a snadná a rychlá vým?na libovolného modulu.

List of available documents / Liste des documents disponibles

Document preview / Aperçu du document
GREEN CITY - 28, rue du Pré Comtal - 63100 Clermont-Ferrand - FRANCE
Tél : +33 (0)4 73 16 25 29 - Fax : +33 (0)4 73 16 25 26 - Email : contact@greencity.fr
Copyright © 2009 Greencity